Kezdőlap Gyülekezeti Hírek Felnőtt Konfirmáció

Felnőtt Konfirmáció

143
0
MEGOSZTÁS

 

MI A KONFIRMÁCIÓ? „Hitünk megerősítése a Szentlélek által” – Káténk megfogalmazásában.

Egyszerre történés > belső megerősödés  a szívünkben és  cselekvés > külső megvallása hitünknek a gyülekezetben – a Szentlélek ereje által.  Istenhez való megtérésünknek, Jézus Krisztusba vetett ébredő hitünknek a kifejezése, Ő iránta és követői iránti elkötelezés.

MIÉRT SZÜKSÉGES, MIÉRT ÉRDEMES?

Egyszerre van mennyei és földi vonatkozása.  A hit: jóllehet személyes dolog, de nem „magánügy”!

Isten akarata: A Bibliában azt mondja: „Szívvel hiszünk az igazságra és szájjal teszünk vallást az üdvösségre.” (Római levél 10,8-10.) – Vagyis az üdvösséghez nem elég, ha valaki csak úgy gondolatban, magának elkönyvelve „hisz”, de ezt nem mondja ki, nem osztja meg, nem teszi nyilvánvalóvá önmaga, az Isten, az angyalok világa és az emberek előtt. Sokan mondják: „az az én magánügyem, hogy hiszek-e és mit…” DE: Isten szemében az üdvözítő hit: közügy!

Jézus maga azt mondta: Ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt. (Máté ev. 10,32-33.)

A gyülekezethez való tartozás egyik feltétele: Az egyházi rend szerint az lehet teljes jogú tag, aki konfirmált. Vagyis a gyülekezet közössége előtt nyilvánosan is vallást tett hitéről, ünnepélyesen elkötelezte magát Jézus Krisztus követésére és a közösséghez tartozásra.  Ezáltal jogot nyer a konfirmáló, hogy az egyház kínálta jogokkal és lehetőségekkel éljen. Például: úrvacsora, egyházi áldások, ajánlások, támogatások, tisztségek, választói jog, szolgálatok stb.

Szüleink iránti tartozás: Konfirmálásunkkal levesszük szüleinkről a lelkiismeret terhét amiatt, hogy keresztelésünkkor tett fogadalmukat nem teljesítették. Megkeresztelésünk alkalmával ugyanis szüleink és keresztszüleink fogadalmat tettek Istennek, hogy úgy nevelnek bennünket, hogy eljussunk Isten megismerésére és a konfirmációig. Amikor konfirmálunk ez a fogadalom teljesül.

HOGYAN TÖRTÉNIK?  

Felkészítő foglalkozások után, Istentiszteleten, a templomban a lelkipásztor vezetésével (és segítségével) a konfirmáló:

  1. kinyilvánítja, hogy a keresztelésekor Istentől számára is megelőlegezett szövetségben meg akar maradni
  2. megvallja a Szentháromságba vetett hitét – a Hiszekegy elmondásával
  3. kifejezi, hogy mit jelent számára Jézus Krisztus személye és megváltói műve – Heidelbergi Káté 1. kérdésére válaszolva: Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod (=reménységed).
  4. Fogadalommal elkötelezi magát Jézus Krisztus követésére és a gyülekezet közösségi életének gyakorlására.

Ezek után a konfirmálót megáldjuk, imádkozunk érte, meghívjuk és befogadjuk a közösségbe!

Szeretettel buzdítjuk azt aki ezt olvassa az Isten Igéjének szavaival ahogy a 2.Korinthusi levélben Pál apostol tette:

Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! (= engedelmeskedjetek Neki) 2Korinthus 5:20

Miskolc-Diósgyőr                                                           Péter András és Péterné Szűcs Katalin lelkipásztorok

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here